Akademia Piłkarska Żaczek - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Losowa galeria

Turniej Świąteczno - Ńoworoczny
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 226, wczoraj: 394
ogółem: 566 862

statystyki szczegółowe

Regulamin nagród i kar Akademii

 

REGULAMIN NAGRÓD I KAR DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIAAKADEMIA PIŁKARSKA ŻACZEK - ORLIK

§1

 Nagroda to forma jednostkowej lub zbiorowej aprobaty czyjegoś zachowania, sprawiająca osobie nagrodzonej satysfakcję i zadowolenie oraz zachęcająca do powtarzania podobnych zachowań, a tym samym utrwalająca u niej wzory postępowania akceptowane przez środowisko. Nagroda oznacza każdą formę uznania za jakieś osiągnięcie. Nie musi to być przedmiot materialny.

§ 2

 Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia i szczególne zasługi przyznawane są wyróżnienia bądź w niektórych przypadkach i nagrody.

§ 3

Regulamin przewiduje następujące nagrody i wyróżnienia:

• nagroda rzeczowa,

• pochwała pisemna,

• pochwała publiczna,

• dyplom uznania.

§ 4

 Za szczególne zasługi Zarząd Stowarzyszenia może nadać członkowi statut członka honorowego. Co zwalnia go z opłacania miesięcznych składek członkowskich.

§ 5

Kara to sztucznie lub w sposób naturalny wywołana sytuacja przykra dla osobnika, mająca zahamować ten rodzaj zachowania, który ją wywołał. Celem kary jest wytworzenie w świadomości osoby związku niezadowolenia z czynami niepożądanymi i związku zadowolenia z czynami pożądanymi przez otoczenie, a tym samym praktyczne zaznajamianie z wzorami postępowania akceptowanymi przez to otoczenie. Chodzi, więc o to, aby osoba, dopuściwszy się przewinienia nie przechodziła nad nim do porządku dziennego, lecz odczuwała wyrzuty sumienia z powodu niezgodności swego postępku z uznawanymi zasadami.

§ 6

Zachowania karane:

·        Niestosowna i niewłaściwa postawa reprezentująca Stowarzyszenie, nieprzestrzeganie norm moralnych i zasad współżycia społecznego na fundamencie wartości, humanizmu i tolerancji;

·        Niewłaściwe i przynoszące ujmę Stowarzyszeniu zachowania;

·        Działanie na niekorzyść Stowarzyszenia;

·        Nie stosowanie się do ogólnych zasad podczas zorganizowanych wyjazdów;

·        Nie przestrzeganie statutu.

§7

W razie naruszenia postanowień  lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

- upomnienia,

- nagany,

- zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

- wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 8

Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo do pisemnego odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o ukaraniu.

§ 9

Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia jest ostateczna.

Najnowsza galeria

OBÓZ 2018
Ładowanie...

Reklama

Zegar